PRO INVESTORY

V současné fázi našich projektů jsme otevřeni vstupu nových partnerů/investorů, kterým nabízíme podíl v nově založené společnosti a se kterými bychom realizovali výrobu produkčních prototypů jak tříkolového elektromotocyklu, tak také hub elektromotoru i s jejich uvedením na trh a zahájením sériové výroby.

Podrobnosti o projektech a podmínkách investování si prosím vyžádejte u manažera projektů. Těšíme se na Vás i Vaši případnou spolupráci, za tým FraisTechnology – Jaroslav Frais

. . . 

Našimi projekty zasahujeme do nových oblastí trhu, které jsou čím dál více oblíbené, což dokazují i strmě rostoucí křivky statistik celosvětových prodejů.
V obou oblastech – elektromobilita a nakláněcí vícekolové motocykly, které naše projekty zahrnují a navíc i kombinují, se nacházíme ve fázi, ve které je obrovský potenciál etablování se nových výrobců. Již před více než deseti lety jsme tento trend predikovali a postupně směřovali kroky k tomu, abychom se stali součástí této nové vlny.
Každý z našich projektů je na trhu životaschopný samostatně, nebo i společně a svojí ojedinělostí přímo vytváří nový segment trhu. Vzniká tak, pro námi zamýšlené produkty, velký komerční potenciál.
PRO SPONZORY
Hledáme sponzory, kteří by se na projektech účastnili finanční pomocí a získali by tak reklamní prostor pro svoje zviditelnění. Projekty jsou zaměřené na celosvětový trh a jako takové budou i celosvětově propagované a prezentované.
PRO PARTNERY
Hledáme partnery, kteří by projekt podpořili svým know how, anebo dodáním, či zapůjčením dílů a komponent nutných k realizaci předvýrobních prototypů. Zároveň by tito partneři mohli fungovat i jako dodavatelé.
Pro výše uvedené možnosti a informace kontaktujte manažera projektů.