FraisMotor

Frais Permanent Magnet Motor – FPMM

momentový; synchronní – s permanentními magnety; radiální; vícefázový; s rotačním pláštěm; s elektronickou komutací
Motor s celosvětově největší hustotou výkonu ke své hmotnosti a nejvyšší účinností v širokém spektru otáček. U kapalinou chlazené verze a při vysokých otáčkách je předpoklad dosažení hustoty výkonu 18 – 20 kW/kg.

 

 

 

 

 

 

 POUŽITÍ

PRIMÁRNĚ PRO ELEKTROMOBILITU

Ikony

– pro aplikace nízkootáčkové (do cca 1600 rpm) – pro přímý pohon – nábojové HUB motory
– pro aplikace středněotáčkové (do cca 4000 rpm) – pro přímý pohon i pro pohon s použitím převodu

 

VHODNÝ I PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST
ikona stroje – kopie
– pohon pro stroje a zařízení

 

VÝVOJOVÁ VÝKONNOSTNÍ MODELOVÁ ŘADA – air cooled

2019-2, FraisMotor - modelová řada

 

VÝBĚR POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ FraisMotoru

»   optimalizované plnění cívek
»   speciální konstrukční uspořádání cívek a magnetů optimalizující a zvyšující magnetický tok
»   speciální konstrukce motoru vytvářející aktivní chlazení
»   vícefázové konstrukční uspořádání a řízení – multi-phase (prakticky první na světě)
»   speciální materiály

– 

Parametry a výkony FraisMotoru v modelaci softwarové simulace, 2018_october (PDF)